Xã Ngũ Phụng là một Xã trực thuộc Huyện Phú Quí

Xã Ngũ Phụng là một Xã trực thuộc Huyện Phú Quí, Tỉnh Bình Thuận. Các đơn vị hành chính thuộc Huyện Phú Quí như Xã Ngũ Phụng, Xã Long Hải, Xã Tam Thanh,
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật