Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Thừa Thiên Huế có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 Thị xã 1 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 152 đơn vị hành chính, bao gồm 105 Xã, 8 Thị trấn, 39 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Huế
2 Huyện Huyện Phong Điền
3 Huyện Huyện Quảng Điền
4 Huyện Huyện Phú Vang
5 Thị xã Thị xã Hương Thủy
6 Thị xã Thị xã Hương Trà
7 Huyện Huyện A Lưới
8 Huyện Huyện Phú Lộc
9 Huyện Huyện Nam Đông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật