Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Thanh Hóa có 2 Thị xã 1 Thành phố 24 Huyện. Tỉnh Thanh Hóa có 635 đơn vị hành chính, bao gồm 577 Xã, 28 Thị trấn, 30 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Thanh Hóa
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Thanh Hóa
2 Thị xã Thị xã Bỉm Sơn
3 Thị xã Thị xã Sầm Sơn
4 Huyện Huyện Mường Lát
5 Huyện Huyện Quan Hóa
6 Huyện Huyện Bá Thước
7 Huyện Huyện Quan Sơn
8 Huyện Huyện Lang Chánh
9 Huyện Huyện Ngọc Lặc
10 Huyện Huyện Cẩm Thủy
11 Huyện Huyện Thạch Thành
12 Huyện Huyện Hà Trung
13 Huyện Huyện Vĩnh Lộc
14 Huyện Huyện Yên Định
15 Huyện Huyện Thọ Xuân
16 Huyện Huyện Thường Xuân
17 Huyện Huyện Triệu Sơn
18 Huyện Huyện Thiệu Hóa
19 Huyện Huyện Hoằng Hóa
20 Huyện Huyện Hậu Lộc
21 Huyện Huyện Nga Sơn
22 Huyện Huyện Như Xuân
23 Huyện Huyện Như Thanh
24 Huyện Huyện Nông Cống
25 Huyện Huyện Đông Sơn
26 Huyện Huyện Quảng Xương
27 Huyện Huyện Tĩnh Gia
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật