Tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Thái Nguyên có 1 Thị xã 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Thái Nguyên có 180 đơn vị hành chính, bao gồm 140 Xã, 10 Thị trấn, 30 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Thái Nguyên
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Thái Nguyên
2 Thành phố Thành phố Sông Công
3 Huyện Huyện Định Hóa
4 Huyện Huyện Phú Lương
5 Huyện Huyện Đồng Hỷ
6 Huyện Huyện Võ Nhai
7 Huyện Huyện Đại Từ
8 Thị xã Thị xã Phổ Yên
9 Huyện Huyện Phú Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật