Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Thái Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Thái Bình có 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Thái Bình có 286 đơn vị hành chính, bao gồm 267 Xã, 9 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Thái Bình
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Thái Bình
2 Huyện Huyện Quỳnh Phụ
3 Huyện Huyện Hưng Hà
4 Huyện Huyện Đông Hưng
5 Huyện Huyện Thái Thụy
6 Huyện Huyện Tiền Hải
7 Huyện Huyện Kiến Xương
8 Huyện Huyện Vũ Thư
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật