Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Tây Ninh có 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Tây Ninh có 95 đơn vị hành chính, bao gồm 80 Xã, 8 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Tây Ninh
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tây Ninh
2 Huyện Huyện Tân Biên
3 Huyện Huyện Tân Châu
4 Huyện Huyện Dương Minh Châu
5 Huyện Huyện Châu Thành
6 Huyện Huyện Hòa Thành
7 Huyện Huyện Gò Dầu
8 Huyện Huyện Bến Cầu
9 Huyện Huyện Trảng Bàng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật