Tỉnh Sơn La có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Sơn La có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Sơn La có 1 Thành phố 11 Huyện. Tỉnh Sơn La có 204 đơn vị hành chính, bao gồm 188 Xã, 9 Thị trấn, 7 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Sơn La
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Sơn La
2 Huyện Huyện Quỳnh Nhai
3 Huyện Huyện Thuận Châu
4 Huyện Huyện Mường La
5 Huyện Huyện Bắc Yên
6 Huyện Huyện Phù Yên
7 Huyện Huyện Mộc Châu
8 Huyện Huyện Yên Châu
9 Huyện Huyện Mai Sơn
10 Huyện Huyện Sông Mã
11 Huyện Huyện Sốp Cộp
12 Huyện Huyện Vân Hồ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật