Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Sóc Trăng có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Sóc Trăng có 2 Thị xã 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Sóc Trăng có 109 đơn vị hành chính, bao gồm 80 Xã, 12 Thị trấn, 17 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Sóc Trăng
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Sóc Trăng
2 Huyện Huyện Châu Thành
3 Huyện Huyện Kế Sách
4 Huyện Huyện Mỹ Tú
5 Huyện Huyện Cù Lao Dung
6 Huyện Huyện Long Phú
7 Huyện Huyện Mỹ Xuyên
8 Thị xã Thị xã Ngã Năm
9 Huyện Huyện Thạnh Trị
10 Thị xã Thị xã Vĩnh Châu
11 Huyện Huyện Trần Đề
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật