Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Phú Yên có 1 Thị xã 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Phú Yên có 112 đơn vị hành chính, bao gồm 88 Xã, 8 Thị trấn, 16 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Phú Yên
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Tuy Hoà
2 Thị xã Thị xã Sông Cầu
3 Huyện Huyện Đồng Xuân
4 Huyện Huyện Tuy An
5 Huyện Huyện Sơn Hòa
6 Huyện Huyện Sông Hinh
7 Huyện Huyện Tây Hoà
8 Huyện Huyện Phú Hoà
9 Huyện Huyện Đông Hòa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật