Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Phú Thọ có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Phú Thọ có 1 Thị xã 1 Thành phố 11 Huyện. Tỉnh Phú Thọ có 277 đơn vị hành chính, bao gồm 248 Xã, 11 Thị trấn, 18 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Phú Thọ
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Việt Trì
2 Thị xã Thị xã Phú Thọ
3 Huyện Huyện Đoan Hùng
4 Huyện Huyện Hạ Hoà
5 Huyện Huyện Thanh Ba
6 Huyện Huyện Phù Ninh
7 Huyện Huyện Yên Lập
8 Huyện Huyện Cẩm Khê
9 Huyện Huyện Tam Nông
10 Huyện Huyện Lâm Thao
11 Huyện Huyện Thanh Sơn
12 Huyện Huyện Thanh Thuỷ
13 Huyện Huyện Tân Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật