Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Ninh Bình có 2 Thành phố 6 Huyện. Tỉnh Ninh Bình có 145 đơn vị hành chính, bao gồm 121 Xã, 7 Thị trấn, 17 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Ninh Bình
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Ninh Bình
2 Thành phố Thành phố Tam Điệp
3 Huyện Huyện Nho Quan
4 Huyện Huyện Gia Viễn
5 Huyện Huyện Hoa Lư
6 Huyện Huyện Yên Khánh
7 Huyện Huyện Kim Sơn
8 Huyện Huyện Yên Mô
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật