Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Nghệ An có 3 Thị xã 1 Thành phố 17 Huyện. Tỉnh Nghệ An có 480 đơn vị hành chính, bao gồm 431 Xã, 17 Thị trấn, 32 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Nghệ An
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Vinh
2 Thị xã Thị xã Cửa Lò
3 Thị xã Thị xã Thái Hoà
4 Huyện Huyện Quế Phong
5 Huyện Huyện Quỳ Châu
6 Huyện Huyện Kỳ Sơn
7 Huyện Huyện Tương Dương
8 Huyện Huyện Nghĩa Đàn
9 Huyện Huyện Quỳ Hợp
10 Huyện Huyện Quỳnh Lưu
11 Huyện Huyện Con Cuông
12 Huyện Huyện Tân Kỳ
13 Huyện Huyện Anh Sơn
14 Huyện Huyện Diễn Châu
15 Huyện Huyện Yên Thành
16 Huyện Huyện Đô Lương
17 Huyện Huyện Thanh Chương
18 Huyện Huyện Nghi Lộc
19 Huyện Huyện Nam Đàn
20 Huyện Huyện Hưng Nguyên
21 Thị xã Thị xã Hoàng Mai
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật