Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lào Cai có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lào Cai có 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Lào Cai có 164 đơn vị hành chính, bao gồm 143 Xã, 9 Thị trấn, 12 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lào Cai
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Lào Cai
2 Huyện Huyện Bát Xát
3 Huyện Huyện Mường Khương
4 Huyện Huyện Si Ma Cai
5 Huyện Huyện Bắc Hà
6 Huyện Huyện Bảo Thắng
7 Huyện Huyện Bảo Yên
8 Huyện Huyện Sa Pa
9 Huyện Huyện Văn Bàn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật