Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lâm Đồng có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lâm Đồng có 2 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Lâm Đồng có 147 đơn vị hành chính, bao gồm 117 Xã, 12 Thị trấn, 18 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lâm Đồng
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Đà Lạt
2 Thành phố Thành phố Bảo Lộc
3 Huyện Huyện Đam Rông
4 Huyện Huyện Lạc Dương
5 Huyện Huyện Lâm Hà
6 Huyện Huyện Đơn Dương
7 Huyện Huyện Đức Trọng
8 Huyện Huyện Di Linh
9 Huyện Huyện Bảo Lâm
10 Huyện Huyện Đạ Huoai
11 Huyện Huyện Đạ Tẻh
12 Huyện Huyện Cát Tiên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật