Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Lai Châu có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Lai Châu có 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Lai Châu có 108 đơn vị hành chính, bao gồm 96 Xã, 7 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Lai Châu
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Lai Châu
2 Huyện Huyện Tam Đường
3 Huyện Huyện Mường Tè
4 Huyện Huyện Sìn Hồ
5 Huyện Huyện Phong Thổ
6 Huyện Huyện Than Uyên
7 Huyện Huyện Tân Uyên
8 Huyện Huyện Nậm Nhùn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật