Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Kiên Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Kiên Giang có 1 Thị xã 1 Thành phố 13 Huyện. Tỉnh Kiên Giang có 145 đơn vị hành chính, bao gồm 118 Xã, 12 Thị trấn, 15 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Kiên Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Rạch Giá
2 Thị xã Thị xã Hà Tiên
3 Huyện Huyện Kiên Lương
4 Huyện Huyện Hòn Đất
5 Huyện Huyện Tân Hiệp
6 Huyện Huyện Châu Thành
7 Huyện Huyện Giồng Riềng
8 Huyện Huyện Gò Quao
9 Huyện Huyện An Biên
10 Huyện Huyện An Minh
11 Huyện Huyện Vĩnh Thuận
12 Huyện Huyện Phú Quốc
13 Huyện Huyện Kiên Hải
14 Huyện Huyện U Minh Thượng
15 Huyện Huyện Giang Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật