Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Hà Tĩnh có 2 Thị xã 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Hà Tĩnh có 262 đơn vị hành chính, bao gồm 230 Xã, 11 Thị trấn, 21 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hà Tĩnh
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hà Tĩnh
2 Thị xã Thị xã Hồng Lĩnh
3 Huyện Huyện Hương Sơn
4 Huyện Huyện Đức Thọ
5 Huyện Huyện Vũ Quang
6 Huyện Huyện Nghi Xuân
7 Huyện Huyện Can Lộc
8 Huyện Huyện Hương Khê
9 Huyện Huyện Thạch Hà
10 Huyện Huyện Cẩm Xuyên
11 Huyện Huyện Kỳ Anh
12 Huyện Huyện Lộc Hà
13 Thị xã Thị xã Kỳ Anh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật