Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Hà Giang có 1 Thành phố 10 Huyện. Tỉnh Hà Giang có 195 đơn vị hành chính, bao gồm 177 Xã, 13 Thị trấn, 5 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Hà Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Hà Giang
2 Huyện Huyện Đồng Văn
3 Huyện Huyện Mèo Vạc
4 Huyện Huyện Yên Minh
5 Huyện Huyện Quản Bạ
6 Huyện Huyện Vị Xuyên
7 Huyện Huyện Bắc Mê
8 Huyện Huyện Hoàng Su Phì
9 Huyện Huyện Xín Mần
10 Huyện Huyện Bắc Quang
11 Huyện Huyện Quang Bình
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật