Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Gia Lai có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Gia Lai có 2 Thị xã 1 Thành phố 14 Huyện. Tỉnh Gia Lai có 222 đơn vị hành chính, bao gồm 184 Xã, 14 Thị trấn, 24 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Gia Lai
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Pleiku
2 Thị xã Thị xã An Khê
3 Thị xã Thị xã Ayun Pa
4 Huyện Huyện KBang
5 Huyện Huyện Đăk Đoa
6 Huyện Huyện Chư Păh
7 Huyện Huyện Ia Grai
8 Huyện Huyện Mang Yang
9 Huyện Huyện Kông Chro
10 Huyện Huyện Đức Cơ
11 Huyện Huyện Chư Prông
12 Huyện Huyện Chư Sê
13 Huyện Huyện Đăk Pơ
14 Huyện Huyện Ia Pa
15 Huyện Huyện Krông Pa
16 Huyện Huyện Phú Thiện
17 Huyện Huyện Chư Pưh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật