Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Điện Biên có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Điện Biên có 1 Thị xã 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Điện Biên có 130 đơn vị hành chính, bao gồm 116 Xã, 5 Thị trấn, 9 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Điện Biên
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Điện Biên Phủ
2 Thị xã Thị Xã Mường Lay
3 Huyện Huyện Mường Nhé
4 Huyện Huyện Mường Chà
5 Huyện Huyện Tủa Chùa
6 Huyện Huyện Tuần Giáo
7 Huyện Huyện Điện Biên
8 Huyện Huyện Điện Biên Đông
9 Huyện Huyện Mường Ảng
10 Huyện Huyện Nậm Pồ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật