Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Bình Thuận có 1 Thị xã 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Bình Thuận có 127 đơn vị hành chính, bao gồm 96 Xã, 12 Thị trấn, 19 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bình Thuận
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Phan Thiết
2 Thị xã Thị xã La Gi
3 Huyện Huyện Tuy Phong
4 Huyện Huyện Bắc Bình
5 Huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
6 Huyện Huyện Hàm Thuận Nam
7 Huyện Huyện Tánh Linh
8 Huyện Huyện Đức Linh
9 Huyện Huyện Hàm Tân
10 Huyện Huyện Phú Quí
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật