Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu Thị xã, Huyện

Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu Thị xã, Huyện. Tỉnh Bình Phước có 3 Thị xã 8 Huyện. Tỉnh Bình Phước có 111 đơn vị hành chính, bao gồm 92 Xã, 5 Thị trấn, 14 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Huyện thuộc Tỉnh Bình Phước
Stt Đơn vị Tên
1 Thị xã Thị xã Phước Long
2 Thị xã Thị xã Đồng Xoài
3 Thị xã Thị xã Bình Long
4 Huyện Huyện Bù Gia Mập
5 Huyện Huyện Lộc Ninh
6 Huyện Huyện Bù Đốp
7 Huyện Huyện Hớn Quản
8 Huyện Huyện Đồng Phú
9 Huyện Huyện Bù Đăng
10 Huyện Huyện Chơn Thành
11 Huyện Huyện Phú Riềng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật