Tỉnh Bình Định có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh Bình Định có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh Bình Định có 1 Thị xã 1 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Bình Định có 159 đơn vị hành chính, bao gồm 126 Xã, 12 Thị trấn, 21 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bình Định
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Qui Nhơn
2 Huyện Huyện An Lão
3 Huyện Huyện Hoài Nhơn
4 Huyện Huyện Hoài Ân
5 Huyện Huyện Phù Mỹ
6 Huyện Huyện Vĩnh Thạnh
7 Huyện Huyện Tây Sơn
8 Huyện Huyện Phù Cát
9 Thị xã Thị xã An Nhơn
10 Huyện Huyện Tuy Phước
11 Huyện Huyện Vân Canh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật