Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Bến Tre có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Bến Tre có 1 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh Bến Tre có 164 đơn vị hành chính, bao gồm 147 Xã, 7 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bến Tre
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Bến Tre
2 Huyện Huyện Châu Thành
3 Huyện Huyện Chợ Lách
4 Huyện Huyện Mỏ Cày Nam
5 Huyện Huyện Giồng Trôm
6 Huyện Huyện Bình Đại
7 Huyện Huyện Ba Tri
8 Huyện Huyện Thạnh Phú
9 Huyện Huyện Mỏ Cày Bắc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật