Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Bắc Kạn có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Bắc Kạn có 1 Thành phố 7 Huyện. Tỉnh Bắc Kạn có 122 đơn vị hành chính, bao gồm 110 Xã, 6 Thị trấn, 6 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bắc Kạn
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành Phố Bắc Kạn
2 Huyện Huyện Pác Nặm
3 Huyện Huyện Ba Bể
4 Huyện Huyện Ngân Sơn
5 Huyện Huyện Bạch Thông
6 Huyện Huyện Chợ Đồn
7 Huyện Huyện Chợ Mới
8 Huyện Huyện Na Rì
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật