Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện

Tỉnh Bắc Giang có bao nhiêu Thành phố, Huyện. Tỉnh Bắc Giang có 1 Thành phố 9 Huyện. Tỉnh Bắc Giang có 230 đơn vị hành chính, bao gồm 204 Xã, 16 Thị trấn, 10 Phường. Sau đây là danh sách Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh Bắc Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Bắc Giang
2 Huyện Huyện Yên Thế
3 Huyện Huyện Tân Yên
4 Huyện Huyện Lạng Giang
5 Huyện Huyện Lục Nam
6 Huyện Huyện Lục Ngạn
7 Huyện Huyện Sơn Động
8 Huyện Huyện Yên Dũng
9 Huyện Huyện Việt Yên
10 Huyện Huyện Hiệp Hòa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật