Tỉnh An Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện

Tỉnh An Giang có bao nhiêu Thị xã, Thành phố, Huyện. Tỉnh An Giang có 1 Thị xã 2 Thành phố 8 Huyện. Tỉnh An Giang có 156 đơn vị hành chính, bao gồm 119 Xã, 16 Thị trấn, 21 Phường. Sau đây là danh sách Thị xã, Thành phố, Huyện thuộc Tỉnh An Giang
Stt Đơn vị Tên
1 Thành phố Thành phố Long Xuyên
2 Thành phố Thành phố Châu Đốc
3 Huyện Huyện An Phú
4 Thị xã Thị xã Tân Châu
5 Huyện Huyện Phú Tân
6 Huyện Huyện Châu Phú
7 Huyện Huyện Tịnh Biên
8 Huyện Huyện Tri Tôn
9 Huyện Huyện Châu Thành
10 Huyện Huyện Chợ Mới
11 Huyện Huyện Thoại Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật