Thành phố Đà Nẵng có bao nhiêu Quận, Huyện

Thành phố Đà Nẵng có bao nhiêu Quận, Huyện. Thành phố Đà Nẵng có 6 Quận 2 Huyện. Thành phố Đà Nẵng có 56 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 45 Phường. Sau đây là danh sách Quận, Huyện thuộc Thành phố Đà Nẵng
Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Liên Chiểu
2 Quận Quận Thanh Khê
3 Quận Quận Hải Châu
4 Quận Quận Sơn Trà
5 Quận Quận Ngũ Hành Sơn
6 Quận Quận Cẩm Lệ
7 Huyện Huyện Hòa Vang
8 Huyện Huyện Hoàng Sa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật