Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu Quận, Huyện

Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu Quận, Huyện. Thành phố Cần Thơ có 5 Quận 4 Huyện. Thành phố Cần Thơ có 85 đơn vị hành chính, bao gồm 36 Xã, 5 Thị trấn, 44 Phường. Sau đây là danh sách Quận, Huyện thuộc Thành phố Cần Thơ
Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Ninh Kiều
2 Quận Quận Ô Môn
3 Quận Quận Bình Thuỷ
4 Quận Quận Cái Răng
5 Quận Quận Thốt Nốt
6 Huyện Huyện Vĩnh Thạnh
7 Huyện Huyện Cờ Đỏ
8 Huyện Huyện Phong Điền
9 Huyện Huyện Thới Lai
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật