Thi Trắc nghiêm lý thuyết Tấn pháp Karate

Tấn trước, khoảng cách 2 chân khoảng bằng 2 vai, chân trước vuông, chân sau thẳng được gọi là
1. Tấn trước, khoảng cách 2 chân khoảng bằng 2 vai, chân trước vuông, chân sau thẳng được gọi là
Tấn kỵ mã, 2 chân vuông góc, 2 bàn chân xong xong gọi là gì?
2. Tấn kỵ mã, 2 chân vuông góc, 2 bàn chân xong xong gọi là gì?
 Tấn sau, chân sau vuông, chân trước hơi chùm, 70% trọng lực dồn vào chân sau, 30 % trọng lực dồn vào chân trước. trong karate là gì?
3. Tấn sau, chân sau vuông, chân trước hơi chùm, 70% trọng lực dồn vào chân sau, 30 % trọng lực dồn vào chân trước. trong karate là gì?
Tên gọi của tấn hai chân khép lại, xong xong là gì?
4. Tên gọi của tấn hai chân khép lại, xong xong là gì?
Giống tấn hachiji Dachi, nhưng khoảng cách 2 chân rộng bằng 2 vai. Tên gọi là gì
5. Giống tấn hachiji Dachi, nhưng khoảng cách 2 chân rộng bằng 2 vai. Tên gọi là gì
Tên gọi của tấn trong karate là gì?
6. Tên gọi của tấn trong karate là gì?
Miêu tấn (hay tấn con mèo) trong karate được gọi là gì?
7. Miêu tấn (hay tấn con mèo) trong karate được gọi là gì?
Hai chân rộng bằng vai, hai đầu gối hơi chùm và hướng về nhâu, 45 độ về trước. Tên gọi của tấn trong karate là gì?
8. Hai chân rộng bằng vai, hai đầu gối hơi chùm và hướng về nhâu, 45 độ về trước. Tên gọi của tấn trong karate là gì?
Tấn chữ L. Tên gọi của tấn trong karate là gì?
9. Tấn chữ L. Tên gọi của tấn trong karate là gì?
 Đinh tấn, bán nguyệt tấn được gọi là?
10. Đinh tấn, bán nguyệt tấn được gọi là?
Báo Võ Thuật