Thi Trắc nghiêm lý thuyết Nghi lễ chào trong karate

1. Khẩu lệnh chào tổ sư, cuốc quỳ trong karate là gì?
2. Khẩu ngữ chào nhau, chào bạn cùng tập hoặc trong trường hợp thi đấu, chào đối thủ của mình?
3. Khẩu ngữ chào thầy trong karate?
4. Khẩu ngữ chào đàn anh, đàn chị hay những người lớp trước mình trong karate?
Khẩu ngữ chào quỳ hay quỳ chào, trong karate gọi như thế nào?
5. Khẩu ngữ chào quỳ hay quỳ chào, trong karate gọi như thế nào?
Cách thức thực hiện chào quỳ nào sau đây là đúng?
6. Cách thức thực hiện chào quỳ nào sau đây là đúng?
7. Khẩu ngữ cảm ơn thầy, huấn luyện viên?
8. Trong trong một buổi tập, hay một buổi trình diễn. Bắt đầu bằng nghi thức chào, kết thúc củng bằng nghi thức chào, đúng hay sai?
9. Rei là khẩu lệnh?
10. Được sử dụng chủ yếu như 1 lời chào, 1 lời cảm ơn. Từ nào sau đây đúng?
Báo Võ Thuật