Thi Trắc nghiêm lý thuyết Luật thi đấu kumite karatedo

Bắt đầu trận đấu hay lượt đấu?
1. Bắt đầu trận đấu hay lượt đấu?
Tiếp tục thi đấu ?
2. Tiếp tục thi đấu ?
3. Thông báo thời gian sắp hết, còn 15 giây
4. Biểu quyết?
Hòa?
5. Hòa?
Thắng?
6. Thắng?
Cho 1 điểm
7. Cho 1 điểm
Cho 2 điểm
8. Cho 2 điểm
Cho 3 điểm
9. Cho 3 điểm
10. Lỗi cảnh cáo lần 1
Báo Võ Thuật