Thi Trắc nghiêm lý thuyết Lịch sử vovinam

1. Vovinam có nghĩa là?
2. Ai là người sáng lập môn Vovinam?
3. Hiện nay Vovinam – Việt võ đạo đang sử dụng mấy màu đai?
4. Tổ sư phái Vovinam Nguyễn Lộc sinh ngày nào?
5. Ngày 16 tháng 10 năm 2010, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam châu Âu được viết tắt là
6. Tháng 2 năm 2009, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Châu Á viết tắt là gì?
7. Liên đoàn Vovinam Thế giới viết tắt là gì?
8. Ai là người phát triển và quảng bá rộng rãi Vovinam ra toàn thế giới.
9. Năm 2011, Vovinam lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games lần thứ mấy?
10. Tổ đường môn phái Vovinam Việt võ đạo ở đâu?
Báo Võ Thuật