Thi Trắc nghiêm lý thuyết Lịch sử Karate

1. Nguồn gốc xuất xứ karatedo, được công nhận ở đâu?
2. Ai là người đưa Karatedo vào việt nam
3. Người sáng lập ra hệ phái suzucho đã định cư và mở võ đường Karatedo đầu tiên ở đâu?
4. Ai là người sáng lập hệ phái Shotokan Karate-Do và được coi là "người cha của karate hiện đại"?
5. Karatedo có nghĩa là?
6. Liên đoàn karate thế giới thành lập năm nào?
7. Liên đoàn karate thế giới viết tắt là gì?
8. Ai người Việt đầu tiên đem những phái võ Nhật Bản gồm có nhu đạo, karate, kendo và aikido về Sài Gòn, Việt Nam năm 1947?
9. Cấp đai cao nhất của Karatedo là?
10. karatedo được đưa trở thành môn thi đấu tại Olympics năm nào?
Báo Võ Thuật