Thi Trắc nghiêm lý thuyết Karatedo

1. Trong các giải đấu karate. Độ dài mỗi bên đai, tính từ đầu đến nút thắt đai là bao nhiêu.
2. Những vật dụng nào sau đây được phép trong các trận đấu?
3. VĐV tham gia nội dung đồng đội mà không có mặt khi được gọi thì sẽ bị truất quyền thi đấu (KIKEN) ở nội dung đó. Vậy tỷ số được ghi nhận như thế nào?
4. Truất quyền thi đấu bởi KIKEN đối với VĐV. Điều gì sau đây mô tả đúng?
5. Tổ trọng tài điều khiển một trận đấu có mấy người
6. Dây còi trọng tài bắt buộc màu nào?
7. Trong 15 giây cuối, Nếu VĐV đang có lợi thế Senshu mà vi phạm lỗi C2 thì sẽ ntn.
8. Lỗi thụ động trong thi đấu, khi hai vận động viên không thực hiện đòn ghi điểm trong vòng mấy giây?
9. Trong nội dung đồng đội. Nếu 1 vận động viên thắng cách hơn 8 điểm thì ghi điểm như thế nào
10. Đồng phục chính thức của trọng tại được quy định như thế nào trong giải đấu karate
Báo Võ Thuật