Thi Trắc nghiêm lý thuyết Đòn đá karatedo

Đòn lên gối chân trong karate gọi là gì?
1. Đòn lên gối chân trong karate gọi là gì?
Đòn đá này gọi là gì?
2. Đòn đá này gọi là gì?
Đòn đá là gì? phần tiếp súc lưng bàn chân, tầm cao.
3. Đòn đá là gì? phần tiếp súc lưng bàn chân, tầm cao.
Đòn đá gọi là gì? . Phần tiếp súc lưng bàn chân
4. Đòn đá gọi là gì? . Phần tiếp súc lưng bàn chân
Đòn đá này tên gì?
5. Đòn đá này tên gì?
Tên nào đúng với hình trên?
6. Tên nào đúng với hình trên?
Đòn tống sau, trong karate gọi là gì ?
7. Đòn tống sau, trong karate gọi là gì ?
Phần tiếp súc là ức bàn chân, đòn đá này gọi là?
8. Phần tiếp súc là ức bàn chân, đòn đá này gọi là?
Đòn này được gọi là?
9. Đòn này được gọi là?
Phần tiếp súc cạnh bàn chân. Trong karate được gọi là?
10. Phần tiếp súc cạnh bàn chân. Trong karate được gọi là?
Báo Võ Thuật