Nippon Budokan là thánh địa, hội trường trong thế giới võ thuật

Trong thế giới võ thuật, Nippon Budokan được coi là thánh địa. Được xây dựng cho Thế vận hội Olympic Tokyo 1964 và được sử dụng cho môn võ Judo, karate, aikido và đấu vật (cũng như hợp đồng biểu diễn của các nhạc sĩ từ The Beatles đến ...
Danh mục
Kiến thức võ thuật
Tác giả
Báo Võ Thuật