Thị xã Từ Sơn có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Từ Sơn là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Bắc Ninh. Thị xã Từ Sơn có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Đông Ngàn
2 Xã Tam Sơn
3 Xã Hương Mạc
4 Xã Tương Giang
5 Xã Phù Khê
6 Phường Phường Đồng Kỵ
7 Phường Phường Trang Hạ
8 Phường Phường Đồng Nguyên
9 Phường Phường Châu Khê
10 Phường Phường Tân Hồng
11 Phường Phường Đình Bảng
12 Xã Phù Chẩn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật