Thị xã Thái Hoà có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Thái Hoà là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Thị xã Thái Hoà có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Hoà Hiếu
2 Phường Phường Quang Phong
3 Phường Phường Quang Tiến
4 Xã Nghĩa Hòa
5 Phường Phường Long Sơn
6 Xã Nghĩa Tiến
7 Xã Nghĩa Mỹ
8 Xã Tây Hiếu
9 Xã Nghĩa Thuận
10 Xã Đông Hiếu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật