Thị xã Sơn Tây có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Sơn Tây là một Thị xã trực thuộc Thành phố Hà Nội. Thị xã Sơn Tây có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 9 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Lê Lợi
2 Phường Phường Phú Thịnh
3 Phường Phường Ngô Quyền
4 Phường Phường Quang Trung
5 Phường Phường Sơn Lộc
6 Phường Phường Xuân Khanh
7 Xã Đường Lâm
8 Phường Phường Viên Sơn
9 Xã Xuân Sơn
10 Phường Phường Trung Hưng
11 Xã Thanh Mỹ
12 Phường Phường Trung Sơn Trầm
13 Xã Kim Sơn
14 Xã Sơn Đông
15 Xã Cổ Đông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật