Thị xã Quảng Trị có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Quảng Trị là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị có 5 đơn vị hành chính, bao gồm 1 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường 1
2 Phường Phường An Đôn
3 Phường Phường 2
4 Phường Phường 3
5 Xã Hải Lệ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật