Thị xã Phú Thọ có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Phú Thọ là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Thị xã Phú Thọ có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Trường Thịnh
2 Phường Phường Hùng Vương
3 Phường Phường Phong Châu
4 Phường Phường Âu Cơ
5 Xã Hà Lộc
6 Xã Phú Hộ
7 Xã Văn Lung
8 Xã Thanh Minh
9 Xã Hà Thạch
10 Phường Phường Thanh Vinh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật