Thị xã Phổ Yên có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Phổ Yên là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Thị xã Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Bãi Bông
2 Phường Phường Bắc Sơn
3 Phường Phường Ba Hàng
4 Xã Phúc Tân
5 Xã Phúc Thuận
6 Xã Hồng Tiến
7 Xã Minh Đức
8 Xã Đắc Sơn
9 Phường Phường Đồng Tiến
10 Xã Thành Công
11 Xã Tiên Phong
12 Xã Vạn Phái
13 Xã Nam Tiến
14 Xã Tân Hương
15 Xã Đông Cao
16 Xã Trung Thành
17 Xã Tân Phú
18 Xã Thuận Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật