Thị xã Ninh Hòa có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Ninh Hòa là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Thị xã Ninh Hòa có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Ninh Hiệp
2 Xã Ninh Sơn
3 Xã Ninh Tây
4 Xã Ninh Thượng
5 Xã Ninh An
6 Phường Phường Ninh Hải
7 Xã Ninh Thọ
8 Xã Ninh Trung
9 Xã Ninh Sim
10 Xã Ninh Xuân
11 Xã Ninh Thân
12 Phường Phường Ninh Diêm
13 Xã Ninh Đông
14 Phường Phường Ninh Thủy
15 Phường Phường Ninh Đa
16 Xã Ninh Phụng
17 Xã Ninh Bình
18 Xã Ninh Phước
19 Xã Ninh Phú
20 Xã Ninh Tân
21 Xã Ninh Quang
22 Phường Phường Ninh Giang
23 Phường Phường Ninh Hà
24 Xã Ninh Hưng
25 Xã Ninh Lộc
26 Xã Ninh Ích
27 Xã Ninh Vân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật