Thị xã Nghĩa Lộ có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Nghĩa Lộ là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Thị xã Nghĩa Lộ có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 4 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Pú Trạng
2 Phường Phường Trung Tâm
3 Phường Phường Tân An
4 Phường Phường Cầu Thia
5 Xã Nghĩa Lợi
6 Xã Nghĩa Phúc
7 Xã Nghĩa An
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật