Thị xã La Gi có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã La Gi là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Thị xã La Gi có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 4 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Phước Hội
2 Phường Phường Phước Lộc
3 Phường Phường Tân Thiện
4 Phường Phường Tân An
5 Phường Phường Bình Tân
6 Xã Tân Hải
7 Xã Tân Tiến
8 Xã Tân Bình
9 Xã Tân Phước
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật