Thị xã Hương Trà có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Hương Trà là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế. Thị xã Hương Trà có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Tứ Hạ
2 Xã Hải Dương
3 Xã Hương Phong
4 Xã Hương Toàn
5 Phường Phường Hương Vân
6 Phường Phường Hương Văn
7 Xã Hương Vinh
8 Phường Phường Hương Xuân
9 Phường Phường Hương Chữ
10 Phường Phường Hương An
11 Xã Hương Bình
12 Phường Phường Hương Hồ
13 Xã Hương Thọ
14 Xã Bình Điền
15 Xã Hồng Tiến
16 Xã Bình Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật