Thị xã Hồng Lĩnh có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Hồng Lĩnh là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Thị xã Hồng Lĩnh có 6 đơn vị hành chính, bao gồm 1 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường Bắc Hồng
2 Phường Phường Nam Hồng
3 Phường Phường Trung Lương
4 Phường Phường Đức Thuận
5 Phường Phường Đậu Liêu
6 Xã Thuận Lộc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật