Thị xã Hoàng Mai có bao nhiêu Xã, Phường

Thị xã Hoàng Mai là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Thị xã Hoàng Mai có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 5 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Quỳnh Vinh
2 Xã Quỳnh Lộc
3 Phường Phường Quỳnh Thiện
4 Xã Quỳnh Lập
5 Xã Quỳnh Trang
6 Phường Phường Mai Hùng
7 Phường Phường Quỳnh Dị
8 Phường Phường Quỳnh Xuân
9 Phường Phường Quỳnh Phương
10 Xã Quỳnh Liên
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật