Thị Xã Buôn Hồ có bao nhiêu Xã, Phường

Thị Xã Buôn Hồ là một Thị xã trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Thị Xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 5 Xã, 7 Phường
Stt Đơn vị Tên
1 Phường Phường An Lạc
2 Phường Phường An Bình
3 Phường Phường Thiện An
4 Phường Phường Đạt Hiếu
5 Phường Phường Đoàn Kết
6 Xã Ea Blang
7 Xã Ea Drông
8 Phường Phường Thống Nhất
9 Phường Phường Bình Tân
10 Xã Ea Siên
11 Xã Bình Thuận
12 Xã Cư Bao
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật